Đài truyền hình DakLak

Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

ScreenHunter 705 Feb. 14 09.25

ScreenHunter 1022 Mar. 14 10.20

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

m9-3387 Jan. 27 14.30

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

ScreenHunter 352 Mar. 27 14.50

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 462 Jan. 11 08.30

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 11h30
Chương trình thời sự 11h30 ngày 3/4/2018
Ngày cập nhật : 03-04-2018

1. Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk (mở rộng) lần thứ 13.
2. UBND tỉnh Đắk Lắk họp báo định kỳ tháng 3/2018.
3. Đoàn đại biểu Hội LHPN CHDCND Lào thăm và làm việc tại Đắk Lắk.
4. Tọa đàm khoa học tác động của chính sách đối với ngôn ngữ dân tộc thiểu số tại tỉnh Đắk Lắk.
5. Hiểm họa từ hút thuốc lá thụ động.
6. Tỉnh Đắk Lắk thu hoạch được gần 1.000ha cây trồng vụ Đông Xuân 2017-2018.
7. Khuyến khích Đắk Lắk mở rộng diện tích cây che bóng trong vườn cà phê.
8. Giảm dần diện tích cà phê không đảm bảo điều kiện thổ nhưỡng và nguồn nước.
9. Triển khai mô hình nuôi lươn thương phẩm tại huyện M’Đrắk.
10. Tin thế giới.


Chương trình thời sự 11h30 ngày 2/4/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 1/4/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 31/3/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 30/3/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 29/3/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 28/3/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 27/3/2018
Chương trình Thời sự 11h30 ngày 26/3/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 25/3/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 24/3/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 23/3/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 22/3/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 21/3/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 20/3/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 19/3/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 18/3/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 17/3/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 16/3/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 15/3/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 14/3/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 13/3/2018
Trang 1 trong tổng số 26