Đài truyền hình DakLak

Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

ScreenHunter 705 Feb. 14 09.25

ScreenHunter 1022 Mar. 14 10.20

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

m9-3387 Jan. 27 14.30

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

ScreenHunter 352 Mar. 27 14.50

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 462 Jan. 11 08.30

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 11h30
Chương trình thời sự 11h30 ngày 5/4/2018
Ngày cập nhật : 05-04-2018

1. Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng làm việc tại BCH BĐBP tỉnh Đắk Lắk.
2. HĐND tỉnh Đắk Lắk họp định kỳ tháng 4/2018.
3. Giao ban công tác mặt trận và các đòan thể cấp tỉnh Qúy I/2018.
4. Hội nghị sơ kết 2 năm triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”.
5. UBND tỉnh Đắk Lắk khen thưởng cán bộ công an có thành tích truy bắt đối tượng truy nã.
6. Năm 2018 tổ chức 23 lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn.
7. Điện lực Đắk Lắk phấn đấu giảm tổn thất điện năng xuống dưới 5,8%.
8. Nông dân xã Ea Lai, huyện M’Đrắk khó khăn vì hồ tiêu chết hàng loạt.
9. Thị xã Buôn Hồ huy động các nguồn lực xây dựng nông thôn mới.
10. Tin thế giới.


Chương trình thời sự 11h30 ngày 4/4/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 3/4/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 2/4/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 1/4/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 31/3/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 30/3/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 29/3/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 28/3/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 27/3/2018
Chương trình Thời sự 11h30 ngày 26/3/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 25/3/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 24/3/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 23/3/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 22/3/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 21/3/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 20/3/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 19/3/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 18/3/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 17/3/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 16/3/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 15/3/2018
Trang 1 trong tổng số 26