Đài truyền hình DakLak

Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

ScreenHunter 705 Feb. 14 09.25

ScreenHunter 1022 Mar. 14 10.20

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

m9-3387 Jan. 27 14.30

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

ScreenHunter 352 Mar. 27 14.50

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 462 Jan. 11 08.30

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 11h30
Chương trình thời sự 11h30 ngày 7/4/2018
Ngày cập nhật : 07-04-2018

1. Đắk Lắk đánh giá công tác sắp xếp, đổi mới nâng cao hoạt động các công ty nông lâm nghiệp quý I/2018.
2. Bàn giao chức trách, nhiệm vụ Chính ủy và Phó chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh Đắk Lắk.
3. Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk sơ kết công tác thuế quý I/2018.
4. Tỉnh Đắk Lắk đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp.
5. Tỉnh Đắk Lắk không bố trí vốn cho những công trình giải ngân chậm.
6. UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu sớm hoàn tất Đề án phát triển nông nghiệp công nghệ cao.
7. Hiệu quả từ mô hình tưới nước tiết kiệm tự động.
8. Quảng Nam đình chỉ công tác 6 kiểm lâm liên quan đến các vụ phá rừng.
9. Đắk Nông thu ngân sách quý I đạt 669 tỷ đồng.
10. Phú Yên đầu tư cải tạo lưới điện.
11. Khởi động Thành phố Giáo dục Quốc tế đầu tiên trong cả nước.
12. Tin thế giới.


Chương trình thời sự 11h30 ngày 6/4/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 5/4/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 4/4/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 3/4/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 2/4/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 1/4/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 31/3/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 30/3/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 29/3/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 28/3/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 27/3/2018
Chương trình Thời sự 11h30 ngày 26/3/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 25/3/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 24/3/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 23/3/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 22/3/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 21/3/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 20/3/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 19/3/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 18/3/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 17/3/2018
Trang 1 trong tổng số 26