Đài truyền hình DakLak

Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

ScreenHunter 1022 Mar. 14 10.20

ScreenHunter 705 Feb. 14 09.25

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-3387 Jan. 27 14.30

m9-577 May. 07 14.36

m9-3243 Jan. 15 15.26

135

m9-3373 Jan. 25 14.53

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 352 Mar. 27 14.50

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

ScreenHunter 257 Jan. 07 19.11

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 462 Jan. 11 08.30

ScreenHunter 834 Mar. 18 07.55

m9-580 May. 07 14.42
Thời sự 11h30
Chương trình thời sự 11h30 ngày 10/4/2018
Ngày cập nhật : 10-04-2018

1. Giao ban công tác nội chính quý I/2018.
2. Đoàn công tác của Bộ NN&PTNT làm việc tại Đắk Lắk.
3. Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk thăm, tặng quà tết cổ truyền Chol Chnam Thmay tại tỉnh Mondulkiri, Cămpuchia.
4. Ban Pháp chế, HĐND tỉnh giám sát tại Sở LĐTB&XH Đắk Lắk.
5. Xuất khẩu trong quý I/2018 của tỉnh Đắk Lắk gặp khó do giá giảm.
6. Hiệu quả của công tác xuất khẩu lao động ở huyện Cư Kuin.
7. Đắk Lắk thu hoạch 2.323 ha cây trồng vụ Đông xuân 2017-2018.
8. Đắk Lắk sẽ thực hiện 18 mô hình sản xuất cà phê bền vững trong năm 2018.
9. Huyện Ea Súp phát triển diện tích xoài theo hướng bền vững.
10. Chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng thích ứng với biến đổi khí hậu.
11. Tin thế giới.


Chương trình thời sự 11h30 ngày 9/4/2018
Chương trình Thời sự 11h30 ngày 8/4/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 7/4/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 6/4/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 5/4/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 4/4/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 3/4/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 2/4/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 1/4/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 31/3/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 30/3/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 29/3/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 28/3/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 27/3/2018
Chương trình Thời sự 11h30 ngày 26/3/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 25/3/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 24/3/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 23/3/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 22/3/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 21/3/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 20/3/2018
Trang 1 trong tổng số 22