Đài truyền hình DakLak

Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

ScreenHunter 705 Feb. 14 09.25

ScreenHunter 1022 Mar. 14 10.20

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

m9-3387 Jan. 27 14.30

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

ScreenHunter 352 Mar. 27 14.50

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 462 Jan. 11 08.30

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 11h30
Chương trình thời sự 11h30 ngày 9/5/2018
Ngày cập nhật : 09-05-2018

1. Bế giảng lớp Cao cấp LLCT K17 khóa học 2016-2018.
2. Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Lắk tiếp xúc cử tri huyện M’Đrắk.
3. Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Lắk tiếp xúc cử tri huyện Ea Kar.
4. Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Lắk tiếp xúc cử tri huyện Lắk.
5. Giao ban báo chí định kỳ tháng 4/2018.
6. Đẩy mạnh công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
7. Nhiều hoạt động hưởng ứng Tháng công nhân năm 2018 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
8. Ninh Thuận chuẩn bị đầu tư xây dựng Hồ chứa nước Sông Than.
9. Nông dân Đà Lạt với tình trạng rớt giá nông sản.
10. Liên kết các nhà trọ tự quản đảm bảo an ninh trật tự tại thị xã An Khê.
11. Giữ gìn, phát huy và phát triển di sản bài Chòi.
12. Tin thế giới.


Chương trình thời sự 11h30 ngày 8/5/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 7/5/2018
Chương trình Thời sự 11h30 ngày 6/5/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 5/5/2018
Chương trình Thời sự 11h30 ngày 4/5/2018
Chương trình Thời sự 11h30 ngày 3/5/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 2/5/2018
Chương trình Thời sự 11h30 ngày 1/5/2018
Chương trình Thời sự 11h30 ngày 30/4/2018
Chương trình Thời sự 11h30 ngày 29/4/2018
Chương trình Thời sự 11h30 ngày 28/4/2018
Chương trình Thời sự 11h30 ngày 27/4/2018
Chương trình Thời sự 11h30 ngày 25/4/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 24/4/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 23/4/2018
Chương trình Thời sự 11h30 ngày 22/4/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 21/4/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 20/4/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 19/4/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 18/4/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 17/4/2018
Trang 1 trong tổng số 26