Đài truyền hình DakLak

Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

ScreenHunter 705 Feb. 14 09.25

ScreenHunter 1022 Mar. 14 10.20

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

m9-3387 Jan. 27 14.30

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

ScreenHunter 352 Mar. 27 14.50

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 462 Jan. 11 08.30

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 11h30
Chương trình thời sự 11h30 ngày 11/5/2018
Ngày cập nhật : 11-05-2018

1. Hội nghị sơ kết tình hình phát triển doanh nghiệp năm 2017, truển khai nhiệm vụ năm 2018.
2. Ghi nhận tại Hội nghị giữa kỳ Dự án khẩn cấp bảo tồn voi Đắk Lắk đến năm 2020.
3. Hơn 100 hộ dân ở huyện Ea Súp bị lốc xoáy gây thiệt hại nặng.
4. Đắk Lắk có 2 nạn nhân tử vong do bị sét đánh.
5. Tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Trung ương bổ sung kinh phí xây dựng hạ tầng khu, cụm công nghiệp.
6. Tăng cường giám sát, kiểm tra, thanh tra cơ sở sản xuất, chế biến sản phẩm cà phê.
7. Ngành thuế Đắk Lắk hoàn thành uý nhiệm thu thuế theo phương pháp khoán.
8. Tỉnh Đắk Lắk có 16 mô hình sản xuất nông nghiệp đạt chứng nhận Vietgap.
9. Xã Ea Ral, huyện Ea H’Leo phấn đấu về đích nông thôn mới trong năm 2018.
10. Tin thế giới.


Chương trình thời sự 11h30 ngày 10/5/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 9/5/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 8/5/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 7/5/2018
Chương trình Thời sự 11h30 ngày 6/5/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 5/5/2018
Chương trình Thời sự 11h30 ngày 4/5/2018
Chương trình Thời sự 11h30 ngày 3/5/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 2/5/2018
Chương trình Thời sự 11h30 ngày 1/5/2018
Chương trình Thời sự 11h30 ngày 30/4/2018
Chương trình Thời sự 11h30 ngày 29/4/2018
Chương trình Thời sự 11h30 ngày 28/4/2018
Chương trình Thời sự 11h30 ngày 27/4/2018
Chương trình Thời sự 11h30 ngày 25/4/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 24/4/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 23/4/2018
Chương trình Thời sự 11h30 ngày 22/4/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 21/4/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 20/4/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 19/4/2018
Trang 1 trong tổng số 26