Đài truyền hình DakLak

Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

ScreenHunter 1022 Mar. 14 10.20

ScreenHunter 705 Feb. 14 09.25

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-3387 Jan. 27 14.30

m9-577 May. 07 14.36

m9-3243 Jan. 15 15.26

135

m9-3373 Jan. 25 14.53

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 352 Mar. 27 14.50

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

ScreenHunter 257 Jan. 07 19.11

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 462 Jan. 11 08.30

ScreenHunter 834 Mar. 18 07.55

m9-580 May. 07 14.42
Thời sự 11h30
Chương trình thời sự 11h30 ngày 16/5/2018
Ngày cập nhật : 16-05-2018

1. Hội nghị trực tuyến sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.
2. Đòan Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk chuẩn bị các nội dung trước kỳ họp thứ 5 Quốc hội Khóa XIV.
3. Đoàn công tác Hàn Quốc chào xã giao lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk.
4. UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu tăng cường công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động.
5. Tỉnh Đắk Lắk hỗ trợ cho các cơ sở công nghiệp nông thôn.
6. Ngành thuế tỉnh Đắk Lắk khuyến khích các doanh nghiệp sử dụng hoá đơn điện tử.
7. Bộ Tài chính yêu cầu triển khai sắp xếp, sáp nhập chi cục thuế.
8. Nâng cao chất lượng học tập và rèn luyện của Đội viên thiếu niên tiền phong.
9. Thị xã Gia Nghĩa phát triển du lịch.
10. Thành phố Nha Trang nâng cao ý thức chấp hành vệ sinh an tòan thực phẩm.
11. Nông dân Phú Yên có thêm thu nhập từ rơm.
12. Lý‎ Sơn khan hiếm nguồn cát trồng hành, tỏi.
13. Tin thế giới.


Chương trình thời sự 11h30 ngày 15/5/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 14/5/2018
Chương trình Thời sự 11h30 ngày 13/5/2018
Chương trình Thời sự 11h30 ngày 12/5/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 11/5/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 10/5/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 9/5/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 8/5/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 7/5/2018
Chương trình Thời sự 11h30 ngày 6/5/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 5/5/2018
Chương trình Thời sự 11h30 ngày 4/5/2018
Chương trình Thời sự 11h30 ngày 3/5/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 2/5/2018
Chương trình Thời sự 11h30 ngày 1/5/2018
Chương trình Thời sự 11h30 ngày 30/4/2018
Chương trình Thời sự 11h30 ngày 29/4/2018
Chương trình Thời sự 11h30 ngày 28/4/2018
Chương trình Thời sự 11h30 ngày 27/4/2018
Chương trình Thời sự 11h30 ngày 25/4/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 24/4/2018
Trang 1 trong tổng số 23