Đài truyền hình DakLak

Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

ScreenHunter 1022 Mar. 14 10.20

ScreenHunter 705 Feb. 14 09.25

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-3387 Jan. 27 14.30

m9-577 May. 07 14.36

m9-3243 Jan. 15 15.26

135

m9-3373 Jan. 25 14.53

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 352 Mar. 27 14.50

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

ScreenHunter 257 Jan. 07 19.11

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 462 Jan. 11 08.30

ScreenHunter 834 Mar. 18 07.55

m9-580 May. 07 14.42
Thời sự 11h30
Chương trình thời sự 11h30 ngày 18/7/2018
Ngày cập nhật : 18-07-2018

1. Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác tài chính - ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm 2018.
2. Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk lần thứ 9 khóa XIII.
3. Đa dạng nguồn vốn vay cho phụ nữ nghèo.
4. Chú trọng phòng chống bệnh sốt xuất huyết trong mùa mưa.
5. Ngày càng phát hiện nhiều trẻ em mắc bệnh Thalassemia.
6. Cơ bản hoàn tất công tác chuẩn bị cho sự kiện “Đắk Nông mùa bơ chín”.
7. Quảng Ngãi dồn điền đổi thửa hơn 4.500 ha.
8. Đắk Pơ, Gia Lai gia cố, sửa chữa các công trình hồ đập mùa mưa lũ.
9. Phú Yên đưa cơ giới hóa vào sản xuất mía.        
10. Ngành chăn nuôi Khánh Hòa đẩy mạnh ứng dụng KHCN vào sản xuất.        
11. Tin thế giới.


Chương trình Thời sự 11h30 ngày 17/7/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 16/7/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 15/7/2018
Chương trình Thời sự 11h30 ngày 14/7/2018
Chương trình Thời sự 11h30 ngày 13/7/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 12/7/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 11/7/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 10/7/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 9/7/2018
Chương trình Thời sự 11h30 ngày 8/7/2018
Chương trình Thời sự 11h30 ngày 7/7/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 6/7/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 5/7/2018
Chương trình Thời sự 11h30 ngày 4/7/2018
Chương trình Thời sự 11h30 ngày 3/7/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 2/7/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 1/7/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 30/6/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 29/6/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 28/6/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 27/6/2018
Trang 1 trong tổng số 22