Đài truyền hình DakLak

Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

ScreenHunter 705 Feb. 14 09.25

ScreenHunter 1022 Mar. 14 10.20

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

m9-3387 Jan. 27 14.30

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

ScreenHunter 352 Mar. 27 14.50

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 11h30
Chương trình thời sự 11h30 ngày 21/8/2018
Ngày cập nhật : 21-08-2018

1. Công bố quyết định của ban thường vụ tỉnh ủy Đắk Lắk về công tác cán bộ tại huyện Krông Ana.
2. Tỉnh Đăk Lăk xây dựng 7 mô hình hợp tác xã sản xuất theo chuỗi.
3. Tỉnh Đăk Lăk tăng cường thu hút đầu tư du lịch.
4. Những ngôi nhà từ quỹ “Ấm áp tình nghĩa”.
5. Đắk Lắk trồng được 220 ha rừng trong kế hoạch 2018.
6. Huyện Krông Năng nâng cao chất lượng mác-ca.
7. Vai trò của Hội Nông dân trong phát triển kinh tế tập thể.
8. Tin thế giới.


Chương trình thời sự 11h30 ngày 20/8/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 19/8/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 18/8/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 17/8/2018
Chương trình Thời sự 11h30 ngày 16/8/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 15/8/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 14/8/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 13/8/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 12/8/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 11/8/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 10/8/2018
Chương trình Thời sự 11h30 ngày 9/8/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 8/8/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 7/8/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 6/8/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 5/8/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 4/8/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 3/8/2018
Chương trình Thời sự 11h30 ngày 2/8/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 1/8/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 31/7/2018
Trang 1 trong tổng số 31