Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 11h30
Chương trình thời sự 11h30 ngày 13/9/2018
Ngày cập nhật : 13-09-2018

1. Tập trung ngăn chặn bệnh Dịch tả lợn Châu Phi xâm nhiễm vào Việt Nam.
2. Không có tài sản bảo đảm, nông dân vẫn được vay đến 200 triệu đồng.
3. Tích cực thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu trong năm học 2018-2019.
4. Ea Kar đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong chăn nuôi.
5. Lễ cúng trưởng thành của người Êđê được đưa vào Danh mục Văn hóa phi vật thể Quốc gia.
6. Sầu riêng ở huyện Krông Pắc được mùa, được giá.
7.Thắp sáng ý tưởng khởi nghiệp cho giới trẻ.
8. Tin thế giới.


Chương trình thời sự 11h30 ngày 12/9/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 11/9/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 10/9/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 9/9/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 8/9/2018
Chương trình Thời sự 11h30 ngày 7/9/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 6/9/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 5/9/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 4/9/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 3/9/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 2/9/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 1/9/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 31/8/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 30/8/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 29/8/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 28/8/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 27/8/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 26/8/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 25/8/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 24/8/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 23/8/2018
Trang 1 trong tổng số 52