Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 11h30
Chương trình thời sự 11h30 ngày 16/9/2018
Ngày cập nhật : 16-09-2018

1. Tổng kết Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè tỉnh Đắk Lắk năm 2018.
2. Hội nghị đại biểu quân nhân năm 2018.
3. Kết hợp quân dân y trong khám, chữa bệnh.
4. Hoạt động hòa giải ở Đắk Lắk đạt kết quả tích cực.
5. Huyện M Đrắk tích cực đóng góp xây dựng nông thôn mới.
6. Xuất khẩu lao động, hướng đi thoát nghèo hiệu quả.
7. Tin thế giới.
8. Tiêu điểm thế giới.


Chương trình thời sự 11h30 ngày 15/9/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 14/9/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 13/9/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 12/9/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 11/9/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 10/9/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 9/9/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 8/9/2018
Chương trình Thời sự 11h30 ngày 7/9/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 6/9/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 5/9/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 4/9/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 3/9/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 2/9/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 1/9/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 31/8/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 30/8/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 29/8/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 28/8/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 27/8/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 26/8/2018
Trang 1 trong tổng số 52