Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 11h30
Chương trình thời sự 11h30 ngày 20/9/2018
Ngày cập nhật : 20-09-2018

1. Thường trực HĐND tỉnh Đắk Lắk giám sát về quản lý sản xuất, kinh doanh giống và vật tư nông nghiệp.
2. Tăng cường bảo vệ bí mật thông tin khách hàng tại các ngân hàng.
3. UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu kiểm tra, xử lý việc xây dựng vi phạm trên đất hành lang đường bộ.
4. Hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế tập thể.
5. Tăng cường đảm bảo an toàn thực phẩm tết Trung thu 2018.
6. Gần 50% các vụ tai nạn xảy ra trên các tuyến quốc lộ.
7. Dĩa cơm trên tường Buôn Ma Thuột đem yêu thương về với yêu thương.
8. Giải pháp quản trị từ xa cho doanh nghiệp.
9.Tin thế giới.


Chương trình thời sự 11h30 ngày 19/9/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 18/9/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 17/9/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 16/9/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 15/9/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 14/9/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 13/9/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 12/9/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 11/9/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 10/9/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 9/9/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 8/9/2018
Chương trình Thời sự 11h30 ngày 7/9/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 6/9/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 5/9/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 4/9/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 3/9/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 2/9/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 1/9/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 31/8/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 30/8/2018
Trang 1 trong tổng số 52