Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 11h30
Chương trình thời sự 11h30 ngày 17/10/2018
Ngày cập nhật : 17-10-2018

1. Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Khóa XII.
2. Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk giám sát tại Sở Giáo dục và Đào tạo về tình hình đầu tư công giai đoạn 2015 – 2017.  
3. Tăng cường nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính.
4. Tỉnh Đắk Lắk có 10 công trình điện mặt trời mái nhà.
5. Nhiều hoạt động hỗ trợ hội viên phụ nữ khởi nghiệp.
6. Từ đầu năm đến nay có gần 400 trường hợp mắc bệnh sốt rét.
7. Quảng Ngãi đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư chương trình xây dựng nông thôn mới.
8. Doanh nghiệp Khánh Hòa chú trọng nâng cao tay nghề cho lao động.
9. Phú Yên phát triển chỉ dẫn địa lý‎ cho sản phẩm sò huyết đầm Ô Loan.
10. Chư Pưh, Gia Lai giải phóng mặt bằng phục vụ xây dựng Cầu 110.
11. Đắk Nông lập biên bản trên 3.300 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.
12. Tin thế giới.


Chương trình Thời sự 11h30 ngày 16/10/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 15/10/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 14/10/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 13/10/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 12/10/2018
Chương trình Thời sự 11h30 ngày 11/10/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 10/10/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 9/10/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 8/10/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 7/10/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 6/10/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 5/10/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 4/10/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 3/10/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 2/10/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 1/10/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 30/9/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 29/9/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 28/9/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 27/9/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 26/9/2018
Trang 1 trong tổng số 45