Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

ScreenHunter 705 Feb. 14 09.25

ScreenHunter 1022 Mar. 14 10.20

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

m9-3387 Jan. 27 14.30

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

ScreenHunter 352 Mar. 27 14.50

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 11h30
Chương trình thời sự 11h30 ngày 24/10/2018
Ngày cập nhật : 24-10-2018

1. Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk giám sát tại Sở Tài chính.
2. Hội nghịSơ kết đánh giá kết quả triển khai thực hiện chuỗi cung ứng thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn.
3. Hỗ trợ thôn thuộc xã đặc biệt khó khăn giảm nghèo bền vững.
4. Xây dựng nông thôn mới gắn với tái cơ cấu ngành Nông nghiệp.
5. Thành phố Buôn Ma Thuột, nỗ lực thực hiện thay đổi diện mạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
6. Đào tạo nghề cho lao động nông thôn, tạo động lực phát triển kinh tế.
7. Tháng 10, số người chết do tai nạn giao thông tăng cao.
8. Lâm Đồng cải thiện môi trường kinh doanh hỗ trợ doanh nghiệp.
9. Kon Tum hỗ trợ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh tham gia chuỗi giá trị.
10. Đắk Nông hơn 200 ha đất lâm nghiệp khó có khả năng trồng rừng
11.Phú Yên xử lý các đơn vị sai phạm trong khai thác cát.
12. Nỗi lo đảm bảo an tòan đò ngang mùa mưa lũ ở Quảng Ngãi.
13. Tin thế giới.


Chương trình thời sự 11h30 ngày 23/10/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 22/10/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 21/10/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 20/10/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 19/10/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 18/10/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 17/10/2018
Chương trình Thời sự 11h30 ngày 16/10/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 15/10/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 14/10/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 13/10/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 12/10/2018
Chương trình Thời sự 11h30 ngày 11/10/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 10/10/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 9/10/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 8/10/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 7/10/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 6/10/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 5/10/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 4/10/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 3/10/2018
Trang 1 trong tổng số 36