Đài truyền hình DakLak

Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

ScreenHunter 705 Feb. 14 09.25

ScreenHunter 1022 Mar. 14 10.20

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

m9-3387 Jan. 27 14.30

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

ScreenHunter 352 Mar. 27 14.50

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 11h30
Chương trình Thời sự 11h30 ngày 30/10/2018
Ngày cập nhật : 30-10-2018

1. Từ ngày 1/12/2018, có 5 trường hợp được hỗ trợ 100% chi phí khám chữa bệnh.
2. Đắk Lắk phát động phong trào thi đua trên toàn tỉnh.
3. Chỉ thị về việc sản xuất, thu hoạch, chế biến và tiêu thụ cà phê niên vụ.
4. Diện tích, sản lượng cà phê đạt Chứng nhận UTZ đều tăng.
5. Cho vay nông nghiệp, nông thôn đạt 44 nghìn 100 tỷ đồng.
6. Tháng 10, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ trên thị trường tỉnh đạt 6.413 tỷ đồng.
7. Tăng cường phòng chống não mô cầu, không để phát sinh ca bệnh mới.
8. Đắk Lắk thu họach 151.000 ha cây trồng vụ Hè thu 2018.
9. Đắk Lắk gieo trồng trên 46.000 ha cây trồng vụ Thu đông.
10. Từ đầu năm 2018 đến nay, Đắk Lắk phát hiện 945 vụ vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng.
11. Diện tích cao su trên địa bàn Đắk Lắk giảm.
12. Đắk Lắk chủ động các biện pháp phòng chống cúm gia cầm.
13. Tin thế giới.


Chương trình thời sự 11h30 ngày 29/10/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 28/10/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 27/10/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 26/10/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 25/10/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 24/10/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 23/10/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 22/10/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 21/10/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 20/10/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 19/10/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 18/10/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 17/10/2018
Chương trình Thời sự 11h30 ngày 16/10/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 15/10/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 14/10/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 13/10/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 12/10/2018
Chương trình Thời sự 11h30 ngày 11/10/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 10/10/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 9/10/2018
Trang 1 trong tổng số 31