Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

ScreenHunter 705 Feb. 14 09.25

ScreenHunter 1022 Mar. 14 10.20

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

m9-3387 Jan. 27 14.30

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

ScreenHunter 352 Mar. 27 14.50

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 11h30
Chương trình thời sự 11h30 ngày 2/11/2018
Ngày cập nhật : 02-11-2018

1. Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị.
2. UBND tỉnh Đắk Lắk họp thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền.
3. Tỉnh Đắk Lắk vận động được hơn 211 tỷ đồng xây dựng quỹ “Vì người nghèo”.
4. Tỉnh Đắk Lắk kêu gọi đầu tư 35 dự án trọng điểm.
5. 10 cơ sở khám chữa bệnh tại Đắk Lắk sử dụng quỹ bảo hiểm y tế vượt trung bình chung toàn tỉnh.
6. Cấp chiêng và trang phục truyền thống cho các buôn dân tộc thiểu số tại Đắk Lắk.
7. Khó khăn trong bố trí, sắp xếp dân cư vùng ngập lụt.
8. Xây dựng nông thôn mới: Huyện Cư Mgar nỗ lực thực hiện tiêu chí số 2 về giao thông trong xây dựng nông thôn mới.
9. Tin thế giới.


Chương trình thời sự 11h30 ngày 1/11/2018

Chương trình Thời sự 11h30 ngày 30/10/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 29/10/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 28/10/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 27/10/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 26/10/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 25/10/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 24/10/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 23/10/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 22/10/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 21/10/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 20/10/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 19/10/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 18/10/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 17/10/2018
Chương trình Thời sự 11h30 ngày 16/10/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 15/10/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 14/10/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 13/10/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 12/10/2018
Trang 1 trong tổng số 36