Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

ScreenHunter 705 Feb. 14 09.25

ScreenHunter 1022 Mar. 14 10.20

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

m9-3387 Jan. 27 14.30

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

ScreenHunter 352 Mar. 27 14.50

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 11h30
Chương trình thời sự 11h30 ngày 6/11/2018
Ngày cập nhật : 06-11-2018

1. Hội Khuyến học Việt Nam làm việc tại Đắk Lắk.
2. Tỉnh Đắk Lắk tiếp tục thực hiện Nghị quyết 06 tại 3 huyện đặc biệt khó khăn.
3. Mở rộng điều trị thuốc ARV cho người nhiễm HIV khi được phát hiện.
4. Tình trạng trộm cắp điện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
5. Sở GTVT tỉnh Đắk Lắk thông báo triển khai sử dụng phần mềm dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực đường bộ tham gia cơ chế một cửa quốc gia.
6. Huyện Buôn Đôn triển khai các biện pháp ứng phó với bệnh sởi.
7. Tăng cường phòng chống tội phạm trên các tuyến giao thông.
8. Đắk Lắk thu họach trên 74% diện tích cây trồng vụ Hè thu 2018.
9. Đắk Lắk gieo trồng trên 47.700 ha cây trồng vụ Thu đông.
10. Đắk Lắk vượt kế họach trồng rừng năm 2018.
11. Đắk Lắk chú trọng sản xuất nông nghiệp theo tiêu chuẩn VietGap.
12. Tin thế giới.


Chương trình thời sự 11h30 ngày 5/11/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 4/11/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 3/11/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 2/11/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 1/11/2018

Chương trình Thời sự 11h30 ngày 30/10/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 29/10/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 28/10/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 27/10/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 26/10/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 25/10/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 24/10/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 23/10/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 22/10/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 21/10/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 20/10/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 19/10/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 18/10/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 17/10/2018
Chương trình Thời sự 11h30 ngày 16/10/2018
Trang 1 trong tổng số 36