Đài truyền hình DakLak

Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

ScreenHunter 705 Feb. 14 09.25

ScreenHunter 1022 Mar. 14 10.20

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

m9-3387 Jan. 27 14.30

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

ScreenHunter 352 Mar. 27 14.50

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 11h30
Chương trình thời sự 11h30 ngày 4/12/2018
Ngày cập nhật : 04-12-2018

1. Khai mạc kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Đắk Lắk khoá IX.
2. Thu ngân sách tỉnh Đắk Lắk năm 2018 dự kiến tăng hơn 6% so với năm 2017.
3. Ngành thuế tỉnh Đắk Lắk tăng cường chống thất thu trong hoạt động kinh doanh xăng dầu.
4. Lực lượng vũ trang tỉnh Đắk Lắk giúp dân giảm nghèo.
5. UBND tỉnh Đắk Lắk phê duyệt Chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh 6. Đắk Lắk giai đoạn đến năm 2030.
6. Nỗ lực mang lại ánh sáng cho nhiều bệnh nhân nghèo.
7. Đắk Lắk tập trung thu hoạch vụ cà phê niên vụ 2018-2019.
8. Đắk Lắk gieo trồng 54.300 ha vụ Thu đông.
9. Sản lượng lương thực năm 2018 ước đạt 1,2 triệu tấn.
10. Hiệu qủa từ việc thả cá bổ sung nguồn lợi thủy sản ở Đắk Lắk.
11. Tin thế giới.


Chương trình thời sự 11h30 ngày 3/12/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 2/12/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 1/12/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 30/11/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 29/11/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 28/11/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 27/11/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 26/11/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 25/11/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 24/11/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 23/11/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 22/11/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 21/11/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 20/11/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 19/11/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 18/11/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 17/11/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 16/11/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 15/11/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 14/11/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 13/11/2018
Trang 1 trong tổng số 32