Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 11h30
Chương trình thời sự 11h30 ngày 18/1/2019
Ngày cập nhật : 18-01-2019

1. Đảng bộ Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Lắk tổng kết công tác năm 2018.
2. Hàng hóa phục vụ Tết nguyên đán 2019 phong phú đa dạng.
3. Triển khai Đề án hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng.
4. Kiểm tra an toàn thực phẩm dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi.
5. Niềm vui từ nguồn vốn vay ưu đãi chương trình nhà ở xã hội.
6. Những khó khăn trong xây dựng nông thôn mới ở xã Tân Hòa, huyện Buôn Đôn.
7. Tin thế giới.


Chương trình thời sự 11h30 ngày 17/1/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 16/1/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 15/1/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 14/1/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 13/1/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 12/1/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 11/1/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 10/1/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 9/1/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 8/1/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 7/1/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 6/1/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 5/1/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 4/1/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 3/1/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 2/1/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 1/1/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 31/12/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 30/12/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 29/12/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 28/12/2018
Trang 1 trong tổng số 45