Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 11h30
Chương trình thời sự 11h30 ngày 12/2/2019
Ngày cập nhật : 12-02-2019

1. Các cơ quan, doanh nghiệp ra quân làm việc đầu năm.
2. Ra quân sản xuất đầu năm tại Cụm Công nghiệp Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột.
3. Xử lý nghiêm xe khách vi phạm những ngày sau tết.
4. Hơn 114.000 lượt khách du lịch đến tỉnh Đắk Lắk trong dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi.
5. Năm 2018: Hội doanh nhân trẻ tỉnh Đắk Lắk tổ chức nhiều hoạt động giao lưu, liên kết kinh tế.
6. Đắk Lắk tích cực chăm sóc cây trồng vụ Đông xuân 2018-2019.
7. Nông dân Đắk Lắk tập trung tưới nước cho cây cà phê.
8. Số cơ sở chăn nuôi theo hình thức trang trại ở Đắk Lắk đạt thấp.
9. Sản xuất nông nghiệp theo tiêu chuẩn VietGap hướng đến xuất khẩu.
10. Tin thế giới.


Chương trình thời sự 11h30 ngày 31/12/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 30/12/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 29/12/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 28/12/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 27/12/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 26/12/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 25/12/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 24/12/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 23/12/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 22/12/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 21/12/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 20/12/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 19/12/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 18/12/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 17/12/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 16/12/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 15/12/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 14/12/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 13/12/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 12/12/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 11/12/2018
Trang 3 trong tổng số 57