Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 11h30
Chương trình thời sự 11h30 ngày 2/3/2019
Ngày cập nhật : 02-03-2019

1. UBND tỉnh Đắk Lắk triển khai kế hoạch về khởi nghiệp, đổi mới sang tạo, khởi sự kinh doanh năm 2019.
2. Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk ra quân huấn luyện năm 2019.
3. Tỉnh Đắk Lắk tiếp tục siết chặt tình trạng khai thác cát trái phép.
4. Tăng cường xử lý các số điện thoại quảng cáo rao vặt sai quy định.
5. UBND tỉnh Đắk Lắk cho phép thành lập Hội cây ăn trái Đắk Lắk.
6. Phần mềm MMS.NET góp phần nâng cao chất lượng tuyến y tế cơ sở.
7. Quảng Ngãi phấn đấu đạt sản lượng lương thực 497.850 tấn.
8. Lâm Đồng hướng đến đạt chuẩn nông nghiệp công nghệ cao trong nông thôn mới.
9. Cây dược liệu Cư Jút, Đắk Nông không có đầu ra.
10. Tình trạng xâm hại tình dục trẻ em ở Phú Thiện, Gia Lai diễn biến phức tạp.
11. Kon Tum thiếu nhân lực ngành y.
12. Tin thế giới.


Chương trình thời sự 11h30 ngày 1/3/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 28/2/2019

Chương trình thời sự 11h30 ngày 26/2/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 25/2/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 24/2/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 23/2/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 22/2/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 21/2/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 20/2/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 19/2/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 18/2/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 17/2/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 16/2/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 15/2/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 14/2/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 13/2/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 12/2/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 11/2/2019


Trang 1 trong tổng số 53