Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

ScreenHunter 705 Feb. 14 09.25

ScreenHunter 1022 Mar. 14 10.20

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

m9-3387 Jan. 27 14.30

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

ScreenHunter 352 Mar. 27 14.50

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 11h30
Chương trình thời sự 11h30 ngày 7/3/2019
Ngày cập nhật : 07-03-2019

1. Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Lắk giám sát về Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững tại UBND tỉnh.
2. Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Lắk giám sát tại huyện Buôn Đôn.
3. Nhà đầu tư đề xuất tăng công suất dự án điện gió tại tỉnh Đắk Lắk.
4. Tỉnh Đắk Lắk tang cường kiểm tra ATVSTP dịp Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7 năm 2019.
5. Kế hoạch hành động đảm bảo an toàn thực phầm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2019.
6. Các điểm du lịch huyện Buôn Đôn sẵn sàng đón khách dịp Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7 năm 2019.
7. Các doanh nghiệp khởi nghiệp của Đắk Lắk kỳ vọng vào Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7 năm 2019.
8. Tin thế giới.


Chương trình thời sự 11h30 ngày 6/3/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 5/3/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 4/3/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 3/3/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 2/3/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 1/3/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 28/2/2019

Chương trình thời sự 11h30 ngày 26/2/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 25/2/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 24/2/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 23/2/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 22/2/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 21/2/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 20/2/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 19/2/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 18/2/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 17/2/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 16/2/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 15/2/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 14/2/2019
Trang 1 trong tổng số 39