Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 11h30
Chương trình thời sự 11h30 ngày 7/3/2019
Ngày cập nhật : 07-03-2019

1. Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Lắk giám sát về Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững tại UBND tỉnh.
2. Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Lắk giám sát tại huyện Buôn Đôn.
3. Nhà đầu tư đề xuất tăng công suất dự án điện gió tại tỉnh Đắk Lắk.
4. Tỉnh Đắk Lắk tang cường kiểm tra ATVSTP dịp Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7 năm 2019.
5. Kế hoạch hành động đảm bảo an toàn thực phầm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2019.
6. Các điểm du lịch huyện Buôn Đôn sẵn sàng đón khách dịp Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7 năm 2019.
7. Các doanh nghiệp khởi nghiệp của Đắk Lắk kỳ vọng vào Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7 năm 2019.
8. Tin thế giới.


Chương trình thời sự 11h30 ngày 20/11/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 19/11/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 18/11/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 17/11/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 16/11/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 15/11/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 14/11/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 13/11/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 12/11/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 11/11/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 10/11/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 9/11/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 8/11/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 7/11/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 6/11/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 5/11/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 4/11/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 3/11/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 2/11/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 1/11/2018

Trang 6 trong tổng số 55