Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 11h30
Chương trình thời sự 11h30 ngày 15/3/2019
Ngày cập nhật : 15-03-2019

1. Sôi nổi Hội đua thuyền độc mộc huyện Lắk.
2. Sơ duyệt chương trình nghệ thuật bế mạc Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7 năm 2019.
3. UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu thực hiện hiệu quả mô hình “Cà phê doanh nhân – doanh nghiệp”.
4. Tỉnh Đắk Lắk triển khai vận động xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”.
5. Không tăng giá phòng dịp Lễ hội Cà phê.
6. Hấp dẫn các tour du lịch dịp Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7 năm 2019.
7. Xây dựng nông thôn mới: Đắk Lắk nỗ lực thực hiện tiêu chí chợ nông thôn trong xây dựng nông thôn mới.
8. Tin thế giới.


Chương trình thời sự 11h30 ngày 14/3/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 13/3/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 12/3/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 11/3/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 10/3/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 9/3/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 8/3/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 7/3/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 6/3/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 5/3/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 4/3/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 3/3/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 2/3/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 1/3/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 28/2/2019

Chương trình thời sự 11h30 ngày 26/2/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 25/2/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 24/2/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 23/2/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 22/2/2019
Trang 1 trong tổng số 55