Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 11h30
Chương trình thời sự 11h30 ngày 20/3/2019
Ngày cập nhật : 20-03-2019

1. Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.
2. UBND tỉnh Đắk Lắk thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền.
3. Công an Đắk Lắk triệt phá một tụ điểm ma túy phức tạp.
4. Hiệu quả từ mô hình tưới nước tiết kiệm.
5. Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện quyết tâm thư của già làng các dân tộc khu vực Tây Nguyên.
6. Khánh Hòa kiểm tra xử lý họat động lặn biển ảnh hưởng đến rạn san hô.
7. BHXH Đắk Nông giảm từ 115 xuống còn 28 thủ tục hành chính.
8. Nông dân Ninh Thuận tích cực chuẩn bị cho Lễ hội nho và vang Ninh Thuận 2019.
9. Tin thế giới.


Chương trình thời sự 11h30 ngày 3/12/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 2/12/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 1/12/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 30/11/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 29/11/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 28/11/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 27/11/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 26/11/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 25/11/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 24/11/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 23/11/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 22/11/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 21/11/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 20/11/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 19/11/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 18/11/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 17/11/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 16/11/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 15/11/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 14/11/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 13/11/2018
Trang 6 trong tổng số 53