Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 11h30
Chương trình thời sự 11h30 ngày 25/3/2019
Ngày cập nhật : 25-03-2019

1. Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk mở rộng lần thứ 21.
2. Tích cực phòng, chống dịch tả heo châu Phi và bệnh lở mồm long móng.
3. 12.000 người chết vì bệnh lao mỗi năm.
4. Giá cà phê trong nước giảm.
5. Giá bơ trái vụ tăng cao.
6. Giá thép tăng.
7. Giá heo hơi giảm mạnh, người nuôi gặp khó khăn.
8. Điểm Thời sự nổi bật trong tuần.
9. Tin thế giới.


Trang 43 trong tổng số 55