Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 11h30
Chương trình thời sự 11h30 ngày 27/3/2019
Ngày cập nhật : 27-03-2019

1. Công tác dân tộc ở Đắk Lắk có nhiều chuyển biến tích cực.
2. Ban hành Chương trình công tác năm 2019 của Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2016-2020.
3. Tăng cường bảo vệ môi trường trong phòng chống dịch tả heo Châu Phi.
4. Sẽ tổ chức 1 phiên chợ hàng Việt trong năm 2019.
5. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả bảo hiểm y tế toàn dân năm 2019.
6. Tuổi trẻ Đắk Lắk với phong trào khởi nghiệp.
7. Quý I, Đắk Nông hụt thu ngân sách lĩnh vực thủy điện hơn 40 tỷ đồng.
8. Khánh Hòa thiếu vốn cho vay giải quyết việc làm.
9. Bảo Lâm, Lâm Đồng giải tỏa trên 48 ha đất lâm nghiệp lấn chiếm trái phép.
10. Phú Yên xử l‎ý nghiêm tình trạng làm luật trên ruộng dưa hấu.
11. Trồng hồng đẳng sâm ở Kbang, Gia Lai.
12. Tin thế giới.


Chương trình thời sự 11h30 ngày 26/3/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 25/3/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 24/3/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 23/3/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 22/3/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 21/3/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 20/3/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 19/3/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 18/3/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 17/3/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 16/3/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 15/3/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 14/3/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 13/3/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 12/3/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 11/3/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 10/3/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 9/3/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 8/3/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 7/3/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 6/3/2019
Trang 1 trong tổng số 55