Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

ScreenHunter 705 Feb. 14 09.25

ScreenHunter 1022 Mar. 14 10.20

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

m9-3387 Jan. 27 14.30

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

ScreenHunter 352 Mar. 27 14.50

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 11h30
Chương trình thời sự 11h30 ngày 29/3/2019
Ngày cập nhật : 29-03-2019

1. Đại hội Đại biểu Hội Đông y tỉnh Đắk Lắk lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2018 - 2023.
2. Hội thảo góp ý Dự thảo Đề án chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018 – 2020 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
3. Tiếp tục tăng cường các giải pháp phòng chống bệnh lở mồm long móng và Dịch tả heo Châu Phi.
4. Tăng cường công tác tiếp công dân và khiếu nại tố cáo trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
5. Nhiều diện tích cây trồng ở huyện M Đrắk bị khô hạn.
6. Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk triển khai sử dụng chức năng tự động thanh tra chuyên ngành trên phần mềm TST.
7. Huyện Krông Pắc chú trọng công tác phòng cháy chữa cháy ở các cơ sở chế biến gỗ.
8. Xây dựng Nông thôn mới: Hiệu quả phong trào “Đắk Lắk chung tay xây dựng nông thôn mới”.
9. Tin thế giới.


Chương trình thời sự 11h30 ngày 28/3/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 27/3/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 26/3/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 25/3/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 24/3/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 23/3/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 22/3/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 21/3/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 20/3/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 19/3/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 18/3/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 17/3/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 16/3/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 15/3/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 14/3/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 13/3/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 12/3/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 11/3/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 10/3/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 9/3/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 8/3/2019
Trang 1 trong tổng số 42