Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

ScreenHunter 705 Feb. 14 09.25

ScreenHunter 1022 Mar. 14 10.20

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

m9-3387 Jan. 27 14.30

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 11h30
Chương trình thời sự 11h30 ngày 30/3/2019
Ngày cập nhật : 30-03-2019

1. Tắt đèn hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2019.
2. Đắk Lắk cấm 2.007 khu vực hoạt động khoáng sản.
3. Huyện Ea Kar đẩy mạnh công tác quản lý bảo vệ rừng.
4. Số người tham gia bảo hiểm y tế tăng.
5. Huyện Cư Mgar sẵn sàng cho cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.
6. UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo xử lý nghiêm vụ phá hoại chanh dây.
7. Cửa khẩu quốc tế La Lay, Quảng Trị kiểm soát thủ tục nhập cảnh bằng thị thực điện tử.
8. Dự án giảm nghèo Tây Nguyên đầu tư 190 công trình hạ tầng tại Đắk Nông.
9. Quảng Nam bảo vệ rừng bằng chính sách hỗ trợ sinh kế cho người dân.
10. Phú Yên cảnh báo khô hạn diện rộng.
11. Tin thế giới.


Chương trình thời sự 11h30 ngày 1/11/2018

Chương trình Thời sự 11h30 ngày 30/10/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 29/10/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 28/10/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 27/10/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 26/10/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 25/10/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 24/10/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 23/10/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 22/10/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 21/10/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 20/10/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 19/10/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 18/10/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 17/10/2018
Chương trình Thời sự 11h30 ngày 16/10/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 15/10/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 14/10/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 13/10/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 12/10/2018
Trang 8 trong tổng số 44