Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 11h30
Chương trình thời sự 11h30 ngày 4/4/2019
Ngày cập nhật : 04-04-2019

1. Thường trực tỉnh ủy Đắk Lắk làm việc với đoàn khảo sát của tạp chí Cộng sản, báo Nhân Dân và trung tâm phát hành báo chí Trung ương.
2. Thường trực HĐND tỉnh Đắk Lắk họp phiên thường kỳ tháng 3/2019.
3. Diễn đàn quản lý rừng bền vững ở Tây Nguyên trong bối cảnh thực thi luật lâm nghiệp mới.
4. Đắk Lắk tích cực thực hiện điều tra dân số và nhà ở năm 2019.
5. 99,9% hồ sơ được giải quyết đúng hạn.
6. Tháng 3/2019: tỉnh Đắk Lắk giải quyết trên 220.000 hồ sơ.
7. Giá xăng dầu tang gần 15.000 đồng 1 lít.
8. Sử dụng nước tiết kiệm hiệu quả, vấn đề cấp thiết.
9. Khởi nghiệp trên vùng đất khó.
10. Tin thế giới.


Chương trình thời sự 11h30 ngày 3/4/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 2/4/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 1/4/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 31/3/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 30/3/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 29/3/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 28/3/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 27/3/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 26/3/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 25/3/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 24/3/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 23/3/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 22/3/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 21/3/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 20/3/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 19/3/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 18/3/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 17/3/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 16/3/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 15/3/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 14/3/2019
Trang 1 trong tổng số 50