Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

ScreenHunter 705 Feb. 14 09.25

ScreenHunter 1022 Mar. 14 10.20

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

m9-3387 Jan. 27 14.30

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

ScreenHunter 352 Mar. 27 14.50

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 11h30
Chương trình thời sự 11h30 ngày 5/4/2019
Ngày cập nhật : 05-04-2019

1. Hội nghị gặp mặt người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.
2. Hội nghị tổng kết các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019.
3. Hội nghị sơ kết việc xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 trong các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Đắk Lắk.
4. Tổ công tác của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk làm việc tại huyện Krông Ana.
5. Ngân hàng Nhà nước khuyến khích thanh toán dịch vụ công qua phương thức điện tử.
6. Năm 2019 thành phố Buôn Ma Thuột phấn đấu giảm 300 hộ nghèo.
7. Đắk Lắk nỗ lực nâng cao tỷ lệ người dân nông thôn được sử dụng nước sinh họat hợp vệ sinh.
8. Bảo hiểm xã hội tự nguyện, yên tâm lúc tuổi già.
9. Xây dựng nông thôn mới: Huyện Cư Mgar nỗ lực thực hiện tiêu chí số 2 trong xây dựng nông thôn mới.
10. Tin thế giới.


Chương trình thời sự 11h30 ngày 4/4/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 3/4/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 2/4/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 1/4/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 31/3/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 30/3/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 29/3/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 28/3/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 27/3/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 26/3/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 25/3/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 24/3/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 23/3/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 22/3/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 21/3/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 20/3/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 19/3/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 18/3/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 17/3/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 16/3/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 15/3/2019
Trang 1 trong tổng số 40