Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 11h30
Chương trình thời sự 11h30 ngày 12/5/2019
Ngày cập nhật : 12-05-2019

1. Đánh giá sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước.
2. Chưa tăng giá khám chữa bệnh ngoài bảo hiểm y tế.
3. Giai đoạn 2019-2020 Đắk Lắk sẽ hỗ trợ xây dựng 4.297 căn nhà cho hộ nghèo.
4. Hoạt động thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk ngày càng phổ biến.
5. Người dân cần thận trọng trong việc lựa chọn đơn vị gắn tem truy xuất nguồn gốc cho nông sản.
6. Cảnh sát giao thông Đắk Lắk tập trung xử lý‎ lái xe sử dụng nồng độ cồn, ma túy.
7. Tin thế giới.
8. Tiêu điểm thế giới.


Chương trình thời sự 11h30 ngày 11/5/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 10/5/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 9/5/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 8/5/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 7/5/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 6/5/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 5/5/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 4/5/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 3/5/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 2/5/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 1/5/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 30/4/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 29/4/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 28/4/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 27/4/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 26/4/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 25/4/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 24/4/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 23/4/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 22/4/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 21/4/2019
Trang 1 trong tổng số 50