Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 11h30
Chương trình thời sự 11h30 ngày 13/5/2019
Ngày cập nhật : 13-05-2019

1. Tư lệnh Quân khu 5 kiểm tra công tác quân sự quốc phòng tại Đắk Lắk và Đắk Nông.
2. Thực hiện các giải pháp đảm bảo trật tự, ATGT và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019-2021.
3. Kế hoạch tổ chức Ngày hội “Phụ nữ khởi nghiệp” tỉnh Đắk Lắk năm 2019.
4. Lương cơ sở tăng lên 1,49 triệu đồng/tháng.
5. Đẩy mạnh phòng chống bệnh dại.
6. Huyện Cư Kuin phát triển câu lạc bộ sản xuất tiêu bền vững.
7. Giá cà phê tăng.
8. Giá tiêu ổn định.
9. Giá sắt, thép tăng.
10. Sầu riêng tăng giá vào đầu vụ.
11. Tin thế giới.


Chương trình thời sự 11h30 ngày 12/5/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 11/5/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 10/5/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 9/5/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 8/5/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 7/5/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 6/5/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 5/5/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 4/5/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 3/5/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 2/5/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 1/5/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 30/4/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 29/4/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 28/4/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 27/4/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 26/4/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 25/4/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 24/4/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 23/4/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 22/4/2019
Trang 1 trong tổng số 50