Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 11h30
Chương trình thời sự 11h30 ngày 14/5/2019
Ngày cập nhật : 14-05-2019

1. Hội nghị trực tuyến phòng chống dịch tả lợn Châu Phi.
2. Hội nghị trực tuyến về  thi THPT quốc gia và tuyển sinh đại học, cao đẳng 2019.
3. Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Lắk họp chuẩn bị cho kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XIV.
4. UBND tỉnh Đắk Lắk công bố chỉ số CCHC năm 2018.
5. Ban hành Đề án “Chương trình mỗi xã một sản phẩm” giai đoạn 2018-2020.
6. Hiệu quả công tác dạy nghề gắn với nhu cầu của địa phương.
7. Đắk Lắk thu hoạch trên 58% diện tích cây trồng vụ Đông Xuân.
8. Đắk Lắk có trên 7.000 ha cây trồng ứng dụng công nghệ tưới tiên tiến.
9. Trồng cà phê xen cây ăn quả cho hiệu quả cao.
10. Đắk Lắk tập trung thu hoạch lúa vụ Đông xuân 2018-2019.
11. Tin thế giới.


Chương trình thời sự 11h30 ngày 13/5/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 12/5/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 11/5/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 10/5/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 9/5/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 8/5/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 7/5/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 6/5/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 5/5/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 4/5/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 3/5/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 2/5/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 1/5/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 30/4/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 29/4/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 28/4/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 27/4/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 26/4/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 25/4/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 24/4/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 23/4/2019
Trang 1 trong tổng số 50