Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

ScreenHunter 705 Feb. 14 09.25

ScreenHunter 1022 Mar. 14 10.20

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

m9-3387 Jan. 27 14.30

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

ScreenHunter 352 Mar. 27 14.50

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 11h30
Chương trình thời sự 11h30 ngày 20/5/2019
Ngày cập nhật : 20-05-2019

1. Lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ.
2. Đăk Lăk triển khai nhiều phương án phòng chống dịch tả lợn châu Phi.
3. Thu thuế kinh doanh xăng dầu ở Đắk Lắk tăng mạnh.
4. Hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đạt được nhiều kết quả tích cực.
5. Giá vàng trong nước giảm.
6. Thị trường cà phê, hồ tiêu trong tuần.
7. Bơ cho thu hoạch quanh năm với giá cao.
8. Các sản phẩm nông nghiệp có truy xuất nguồn gốc được người tiêu dùng lựa chọn.
9. Cán bộ, công chức UBND xã Ea Tul, huyện Cư M’gar làm theo Bác.
10. Tin thế giới.


Chương trình thời sự 11h30 ngày 19/5/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 18/5/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 17/5/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 16/5/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 15/5/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 14/5/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 13/5/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 12/5/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 11/5/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 10/5/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 9/5/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 8/5/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 7/5/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 6/5/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 5/5/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 4/5/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 3/5/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 2/5/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 1/5/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 30/4/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 29/4/2019
Trang 1 trong tổng số 38