Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25




Thời sự 11h30
Chương trình thời sự 11h30 ngày 9/6/2019
Ngày cập nhật : 09-06-2019

1. Hội thảo khoa học “Thực trạng truyền thông ở vùng dân tộc thiểu số Miền Trung – Tây Nguyên và những vấn đề đặt ra”.
2. Thủ tướng Chính phủ chỉ thị ưu tiên dụng sản phẩm, giải pháp an ninh mạng của doanh nghiệp trong nước.
3. Hơn 50% hợp tác xã tại Đắk Lắk xếp loại khá, giỏi.
4. Phẫu thuật tạo hình thành công cho bé gái có bộ phận sinh dục nam.
5. Huyện Cư Mgar chủ động phòng chống dịch bệnh trên đàn heo.
6. Niềm vui cây dứa được mùa được giá.
7. Tin thế giới.
8. Tiêu điểm thế giới.


Chương trình thời sự 11h30 ngày 6/8/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 7/6/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 6/6/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 5/6/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 4/6/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 3/6/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 2/6/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 1/6/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 31/5/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 30/5/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 29/5/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 28/5/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 27/5/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 26/5/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 25/5/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 24/5/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 23/5/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 22/5/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 21/5/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 20/5/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 19/5/2019
Trang 1 trong tổng số 52