Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 11h30
Chương trình thời sự 11h30 ngày 11/6/2019
Ngày cập nhật : 11-06-2019

1. Đắk Lắk đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý thuế.
2. Đẩy mạnh phòng chống dịch tả heo châu Phi.
3. Thành phố Buôn Ma Thuột tăng cường chấn chỉnh tình trạng phân lô chia nền trên đất nông nghiệp.
4. Huyện MĐrắk chú trọng công tác giảm nghèo ở vùng dân tộc thiểu số.
5. Phát huy vai trò người có uy tín trong xây dựng nông thôn mới.
6. Đắk Lắk gieo trồng được 36.500 ha cây trng vụ hè thu 2019.
7. Đắk Lắk tái canh cà phê kết hợp xen canh.
8. Hỗ trợ HTX sản xuất cà phê phát triển thương mại quốc tế.
9. Đắk Lắk có 12.500 ha nuôi trồng thủy sản.
10. Huyện Ea Súp phòng chống dịch tả heo Châu Phi.
11. Tin thế giới.


Chương trình thời sự 11h30 ngày 10/6/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 9/6/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 6/8/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 7/6/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 6/6/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 5/6/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 4/6/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 3/6/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 2/6/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 1/6/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 31/5/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 30/5/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 29/5/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 28/5/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 27/5/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 26/5/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 25/5/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 24/5/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 23/5/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 22/5/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 21/5/2019
Trang 1 trong tổng số 52