Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

ScreenHunter 705 Feb. 14 09.25

ScreenHunter 1022 Mar. 14 10.20

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

m9-3387 Jan. 27 14.30

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 11h30
Chương trình thời sự 11h30 ngày 19/7/2019
Ngày cập nhật : 19-07-2019

1. Sơ kết tình hình, kết quả thu thuế và chống thất thu ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.
2. Sở NN và PTNT đối thoại với cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính lần 1, năm 2019.
3. Tập huấn kiến thức về quyền sở hữu trí tuệ và vệ sinh an toàn thực phẩm.
4. Thêm một trường hợp tử vong do bị chó dại cắn.
5. Mỗi ngày, Đắk Lắk có gần 300 trường hợp mắc sốt xuất huyết.
6. Xây dựng Nông thôn mới: Ea Ô triển khai thí điểm xã an toàn về phòng chống thiên tai trong xây dựng nông thôn mới.
7. Tin thế giới.


Chương trình thời sự 11h30 ngày 18/7/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 17/7/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 16/7/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 15/7/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 14/7/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 13/7/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 12/7/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 11/7/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 10/7/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 9/7/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 8/7/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 7/7/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 6/7/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 5/7/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 4/7/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 3/7/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 2/7/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 1/7/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 30/6/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 29/6/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 28/6/2019
Trang 1 trong tổng số 44