Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

ScreenHunter 705 Feb. 14 09.25

ScreenHunter 1022 Mar. 14 10.20

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

m9-3387 Jan. 27 14.30

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

ScreenHunter 352 Mar. 27 14.50

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 11h30
Chương trình thời sự 11h30 ngày 22/7/2019
Ngày cập nhật : 22-07-2019

1. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy họp thường kỳ tháng 7 năm 2019.
2. Ký kết hợp tác phát triển du lịch giữa 2 tỉnh Đắk Lắk và Bà Rịa Vũng Tàu.
3. Đắk Lắk: Phấn đấu đến cuối năm 2019 không còn hộ nghèo thuộc đối tượng chính sách ưu đãi người có công.
4. Đắk Lắk ngày càng thu hút nhiều người tham gia hiến máu tình nguyện.
5. Giá cà phê trong tuần.
6. Giá xăng dầu tăng.
7. Năm 2019 Đắk Lắk phấn đấu kim ngạch xuất khẩu đạt 620 triệu USD trở lên.
8. Gắn chíp điện tử trên cây sầu riêng để truy xuất nguồn gốc sản phẩm.
9. Bí thư chi bộ làm theo lời Bác.
10. Tin thế giới.


Chương trình thời sự 11h30 ngày 21/7/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 20/7/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 19/7/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 18/7/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 17/7/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 16/7/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 15/7/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 14/7/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 13/7/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 12/7/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 11/7/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 10/7/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 9/7/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 8/7/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 7/7/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 6/7/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 5/7/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 4/7/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 3/7/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 2/7/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 1/7/2019
Trang 1 trong tổng số 42