Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 11h30
Chương trình thời sự 11h30 ngày 16/8/2019
Ngày cập nhật : 16-08-2019

1. Uỷ ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp làm việc tại Đắk Lắk.
2. Hội nghị chia sẻ kinh nghiệm chỉ đạo, quản lý và hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh.
3. Hội nghị trực tuyến triển khai giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành y tế.
4. Hội thảo góp ý nội dung bản thảo sách Lịch sử Khu căn cứ kháng chiến phía nam tỉnh Đắk Lắk 1965-1975.
5. Tăng cường phòng chống dịch tả heo Châu Phi sau mưa lũ.
6. Đắk Lắk phấn đấu 100% học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế trong năm học 2019-2020.
7. Thành phố Buôn Ma Thuột tăng cường các giải pháp tiết kiệm điện.
8. Huyện M Đrắk có gần 1.000 ha cây trồng vụ Hè thu bị hạn.
9. Xây dựng nông thôn mới: huyện Krông Pắc nỗ lực xây dựng huyện nông thôn mới.
10. Tin thế giới.


Chương trình thời sự 11h30 ngày 15/8/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 14/8/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 13/8/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 12/8/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 11/8/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 10/8/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 9/8/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 8/8/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 7/8/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 6/8/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 5/8/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 4/8/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 3/8/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 2/8/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 1/8/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 30/7/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 29/7/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 28/7/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 27/7/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 26/7/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 25/7/2019
Trang 1 trong tổng số 45