Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 11h30
Chương trình thời sự 11h30 ngày 8/9/2019
Ngày cập nhật : 08-09-2019

1. Đắk Lắk tăng thu hơn 85 tỷ đồng qua thanh, kiểm tra thuế.
2. Tỉnh Đắk Lắk đăng ký thành lập mới hơn 100 doanh nghiệp.
3. Tỷ lệ lấp đầy tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đạt hơn 62%.
4. Nhiều học sinh lựa chọn học nghề.
5. Đắk Lắk phấn đấu đến cuối năm 2020 tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia đạt 50%.
6. Nâng cao chất lượng nguồn vốn tín dụng chính sách.
7. Huyện Krông Năng nỗi lo thiếu giáo viên trong năm học 2019-2020.
8. Tin thế giới.
9. Tiêu điểm thế giới.


Chương trình thời sự 11h30 ngày 7/9/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 6/9/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 5/9/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 4/9/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 3/9/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 2/9/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 1/9/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 31/8/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 30/8/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 29/8/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 28/8/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 27/8/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 26/8/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 25/8/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 24/8/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 23/8/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 22/8/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 21/8/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 20/8/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 19/8/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 18/8/2019
Trang 1 trong tổng số 45