Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 11h30
Chương trình thời sự 11h30 ngày 9/10/2019
Ngày cập nhật : 09-10-2019

1. Họp Ban Chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia 9 tháng đầu năm 2019.
2. Hội thảo “Vai trò của phụ nữ trong giữ gìn biên giới hòa bình, ổn định”.
3. Họp rà soát công tác chuẩn bị tổ chức ngày hội khởi nghiệp.
4. Hội nghị giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm bia Sài Gòn.
5. Ngày Cà phê Việt Nam lần thứ 3 năm 2019 sẽ diễn ra từ ngày 7 đến 10/12/2019.
6. Tổng nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng đạt 45.500 tỷ đồng.
7. Tăng cường huấn luyện an toàn phòng cháy chữa cháy tại các cơ sở giáo dục.
8. Kim ngạch xuất khẩu của Quảng Ngãi về đích sớm.
9. Tháng 9/2019 thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giảm.
10. Đắk Nông có 51,7% doanh nghiệp đang hoạt động.
11. Gia Lai huy động, lồng ghép được gần 32.700 tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới.
12. Phòng tránh bão cho vùng nuôi tôm hùm Phú Yên.
13. Tin thế giới.


Chương trình thời sự 11h30 ngày 8/10/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 7/10/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 6/10/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 5/10/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 4/10/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 3/10/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 2/10/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 1/10/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 30/9/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 29/9/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 28/9/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 27/9/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 26/9/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 25/9/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 24/9/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 23/9/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 22/9/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 21/9/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 20/9/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 19/9/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 18/9/2019
Trang 1 trong tổng số 45