Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 11h30
Chương trình thời sự 11h30 ngày 18/10/2019
Ngày cập nhật : 18-10-2019

1. Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ 25.
2. Đại hội Đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Đắk Lắk lần thứ VIII, Nhiệm kỳ 2019 – 2024.
3. Cục thuế tỉnh Đắk Lắk sơ kết công tác thuế 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ những tháng còn lại của năm 2019.
4. Trường Cao đẳng kỹ thuật Đắk Lắk khai giảng năm học 2019 – 2020.
5. Hỗ trợ hơn 3.600 tấn gạo và 124 tỷ đồng cho học sinh, trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn.
6. Đắk Lắk đẩy mạnh Chương trình khuyến công.
7. Hiểm họa từ thịt cóc.
8. Xây dựng Nông thôn mới: Xã Hòa Xuân, TP Buôn Ma Thuột nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới.
9. Tin thế giới.


Chương trình thời sự 11h30 ngày 10/4/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 9/4/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 8/4/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 7/4/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 6/4/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 5/4/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 4/4/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 3/4/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 2/4/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 1/4/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 31/3/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 30/3/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 29/3/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 28/3/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 27/3/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 26/3/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 25/3/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 24/3/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 23/3/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 22/3/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 21/3/2019
Trang 10 trong tổng số 53