Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 11h30
Chương trình thời sự 11h30 ngày 20/10/2019
Ngày cập nhật : 20-10-2019

1. Công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên lâm nghiệp Ea Kar.
2. Huyện Ea Hleo phấn đấu đến năm 2020 có 8 trên 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới.
3. Huyện Krông Pắc có 9 trên 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới.
4. Hội Chữ thập đỏ huyện Ea Kar huy động trên 9,4 tỷ đồng thực hiện các hoạt động xã hội nhân đạo.
5. Đắk Lắk có 21% trẻ dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng.
6. Tai nạn giao thông trên địa bàn huyện Cư Mgar trong 9 tháng năm 2019 giảm so với cùng kỳ năm 2018.
7. Tin thế giới.
8. Tiêu điểm thế giới.


Chương trình thời sự 11h30 ngày 19/10/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 18/10/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 17/10/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 16/10/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 15/10/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 14/10/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 13/10/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 12/10/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 11/10/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 10/10/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 9/10/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 8/10/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 7/10/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 6/10/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 5/10/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 4/10/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 3/10/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 2/10/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 1/10/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 30/9/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 29/9/2019
Trang 1 trong tổng số 55