Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 11h30
Chương trình thời sự 11h30 ngày 27/11/2019
Ngày cập nhật : 27-11-2019

1. Hội nghị Quán triệt triển khai thực hiện quy định, hướng dẫn của Trung ương.
2. Hội nghị Sơ kết và Kết nối thương mại Mô hình sản xuất cung cấp sản phẩm trồng trọt an toàn theo tiêu chuẩn VIETGAP.
3. Triển khai thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy.
4. Chỉ số hài lòng về phục vụ hành chính của tỉnh Đắk Lắk đạt trên 81%.
5. Đắk Lắk sắp xếp lại hệ thống mạng lưới giáo dục.
6. Đưa vào sử dụng Hệ thống liên thông dữ liệu cấp khai sinh và thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi.
7. Không nên chủ quan với bệnh Whitmore.
8. Năm 2019 Quảng Ngãi thu ngân sách đạt hơn 18.600 tỷ đồng.
9. Chỉ số sản xuất công nghiệp của Đắk Nông thấp nhất trong 3 năm qua.
10. Hiểm họa của bom mìn còn sót lại sau chiến tranh ở Kon Tum.
11. Đà Lạt gia tăng số vụ phạm tội về ma túy.
12. Khánh Hòa đẩy mạnh khai thác thị trường khách nội địa.
13. Tin thế giới.


Chương trình thời sự 11h30 ngày 26/11/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 25/11/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 24/11/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 23/11/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 22/11/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 21/11/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 20/11/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 19/11/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 18/11/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 17/11/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 16/11/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 15/11/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 14/11/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 13/11/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 12/11/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 11/11/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 10/11/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 9/11/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 8/11/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 7/11/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 6/11/2019
Trang 1 trong tổng số 55