Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 11h30
Chương trình thời sự 11h30 ngày 6/12/2019
Ngày cập nhật : 06-12-2019

1. Ngày làm việc thứ hai, Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh Đắk Lắk khoá IX.
2. Tăng trưởng kinh tế năm 2019 của Đắk Lắk ước đạt hơn 9%.
3. Giá trị sản xuất công nghiệp của Đắk Lắk đạt 16.500 tỷ đồng.
4. Năm 2019, tỉnh Đắk Lắk thu hút được 55 dự án đầu tư.
5. Đầu tư 887 tỷ đồng cấp điện nông thôn cho 250 thôn buôn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
6. Đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ sản phẩm công nghiệp nông thôn.
7. Hiệu quả từ những công trình thanh niên làm theo lời Bác.
8. Bảo hiểm xã hội tự nguyện, lợi ích thiết thực cho người lao động khi tham gia.
9. Xây dựng nông thôn mới: Những điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới ở Đắk Lắk.
10. Tin thế giới.


Chương trình thời sự 11h30 ngày 29/7/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 28/7/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 27/7/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 26/7/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 25/7/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 24/7/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 23/7/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 22/7/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 21/7/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 20/7/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 19/7/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 18/7/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 17/7/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 16/7/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 15/7/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 14/7/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 13/7/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 12/7/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 11/7/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 10/7/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 9/7/2019
Trang 7 trong tổng số 55