Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 11h30
Chương trình thời sự 11h30 ngày 1/1/2020
Ngày cập nhật : 01-01-2020

1. Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2020.
2. Sở VHTT&DL Đắk Lắk tổng kết công tác năm 2019.
3. Tỉnh Đắk Lắk bố trí hơn 173 tỷ đồng để thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững.
4. Đắk Lắk triển khai kế hoạch tiêm phòng vắc xin lở mồm long móng năm 2020.
5. Chủ động kiểm soát, điều tiết hiệu quả giá thị trường cuối năm.
6. Các khu du lịch ở huyện Buôn Đôn sẵn sàng đón khách du xuân.
7. Những kết quả nổi bật trong công tác xây dựng Đảng ở tỉnh Đắk Lắk năm 2019.
8. Tin tức Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.
9. Tin thế giới.


Chương trình thời sự 11h30 ngày 31/12/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 30/12/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 29/12/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 28/12/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 27/12/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 26/12/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 25/12/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 24/12/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 23/12/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 22/12/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 21/12/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 20/12/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 19/12/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 18/12/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 17/12/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 16/12/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 15/12/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 14/12/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 13/12/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 12/12/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 11/12/2019
Trang 1 trong tổng số 47