Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 11h30
Chương trình thời sự 11h30 ngày 4/1/2020
Ngày cập nhật : 04-01-2020

1. Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk lần thứ 71.
2. Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2019.
3. Năm 2019, doanh số cho vay các tổ chức tín dụng đạt 140.000 tỷ đồng.
4. Đắk Lắk tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020.
5. Phát triển đảng viên vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện Krông Năng.
6. Nhà vườn thiệt hại vì mai tết gặp mưa trái mùa.
7. Tin tức Tây Nguyên và Duyên hải Miền Trung.
8. Tin thế giới.


Chương trình thời sự 11h30 ngày 3/1/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 2/1/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 1/1/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 31/12/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 30/12/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 29/12/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 28/12/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 27/12/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 26/12/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 25/12/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 24/12/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 23/12/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 22/12/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 21/12/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 20/12/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 19/12/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 18/12/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 17/12/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 16/12/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 15/12/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 14/12/2019
Trang 1 trong tổng số 47