Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 11h30
Chương trình thời sự 11h30 ngày 11/2/2020
Ngày cập nhật : 11-02-2020

1. Đoàn công tác của Bộ Tài chính làm việc tại Đắk Lắk.
2. Giao ban báo chí định kỳ tháng 1/2020.
3. Đắk lắk yêu cầu các đơn vị kinh doanh du lịch tăng cường kiểm soát, phòng chống bệnh do virus corona.
4. Tỉnh Đắk Lắk thu thuế, phí và lệ phí 600 tỷ đồng.
5. Năm 2020 Đắk Lắk phấn đấu kim ngạch xuất khẩu tăng 5%.
6. Đẩy mạnh thực hiện chủ đề cải cách hành chính năm 2020.
7. Chung sức trong phòng chống dịch do vi rút Corona.
8. Diện tích gieo trồng vụ Đông Xuân 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk vượt kế hoạch.
9. Đắk Lắk có 9 huyện, thị xã đã qua 30 ngày không phát sinh Dịch tả heo Châu Phi.
10. Phát triển nuôi cá lồng bè trên hồ chứa.
11. Huyện Ea Kar có 24 hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp.
12. Phát huy hiệu quả mô hình kinh tế trang trại ở Đắk Lắk.
13. Tin thế giới.


Chương trình thời sự 11h30 ngày 10/2/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 9/2/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 8/2/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 7/2/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 6/2/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 5/2/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 4/2/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 3/2/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 2/2/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 1/2/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 31/1/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 30/1/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 29/1/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 28/1/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 27/1/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 26/1/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 25/1/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 24/1/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 23/1/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 22/1/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 21/1/2020
Trang 1 trong tổng số 55