Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 11h30
Chương trình thời sự 11h30 ngày 1/7/2020
Ngày cập nhật : 01-07-2020

1. Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến.
2. Hội nghị trực tuyến An toàn Giao thông.
3. Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y kết quả bầu bổ sung Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk.
4. Hội thảo đánh giá tổng quan về thực trạng hệ sinh thái Khởi nghiệp, định hướng xây dựng, phát triển hệ sinh thái tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021-2025.   
5. Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tỉnh Đắk Lắk.
6. Nâng cao chất lượng giáo dục hướng nghiệp cho học sinh phổ thông.
7. Tin tức Tây nguyên và Duyên hải miền Trung.
8. Tin thế giới.


Chương trình thời sự 11h30 ngày 30/6/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 29/6/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 28/6/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 27/6/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 26/6/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 25/6/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 24/6/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 23/6/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 22/6/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 21/6/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 20/6/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 19/6/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 18/6/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 17/6/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 16/6/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 15/6/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 14/6/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 13/6/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 12/6/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 11/6/2020
Chương trình thời sự 11h30 ngày 10/6/2020
Trang 1 trong tổng số 53